Rat Race korraldas ümarlaua, et vabastada spordikulud erisoodustusmaksust

Heategevusjooks Rat Race kutsus kokku ümarlaua leidmaks lahendust, kuidas töötajate sportlike tegevuste toetamine erisoodustusmaksust vabastada.

Ümarlaua arutelu toimus 27. märtsil, kus osalesid erisoodustusmaksu muutmise algatust toetavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Firmaspordi Liit ja Rat Race’i korraldaja Eesti Ettevõtlike Noorte Koda (JCI Estonia). Samuti oli ümarlauale kaasatud KPMG maksunõustaja ning Maksu- ja Tolliameti esindaja, et juba eos läbi arutada võimalike lahenduste kitsaskohad.
„Selleks, et tööandjate toetusel tuua rohkem inimesi tervisesporti harrastama, soovime koostöös erinevate osapooltega välja töötada konkreetse lahenduse, kuidas spordikulude maksustamine peaks seaduses olema sätestatud. Loodetavasti saame peatselt tuua spordikulude erisoodustuse alt vabastamise eelnõu taas Riigikokku,“ ütles Rat Race’i projektijuht Merlin Mägi.

„Panustamine töötaja tervisesse pole üksnes sümpaatne žest, vaid selgelt ka investeering tootlikkusse. Kehaliselt aktiivne inimene vajab vähem haiguspäevi, on tõhusam ja lihtsalt töös parem,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. „Tervisekäitumise soodustamine pole mingi kingitus ega erisoodustus ning vale on teda niisugusena maksustada. See on keskliidu jaoks üks võtmeküsimusi. Õnneks kinnitas vastne sotsiaalminister juba meedias, et töötaja tervisekäitumine on nii tööandja kui riigi asi – meile näib et ta on asjast õigesti aru saanud ning kavatseme konkreetsete sammude osas õige pea tema jutul olla, ” lisas Tamsar.
Ka Rat Race’i projektijuht Merlin Mägi oli ühel meelel Tamsariga. „Tööandjate investeering töötajate tervisesse peab olema maksuvaba, kuid praegu on selleks tehtud kulutused maksustatud kõrge maksumääraga, nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga, samas kui investeeringud masinatesse ja seadmetesse on maksuvabad. Hoolimata parlamendierakondade pingutustest investeerida üha rohkem ennetustegevustesse, ei ole maksupoliitika sellega kaasas käinud, et toetada tööandjate panustamist töötajate tervise edendamisse,“ ütles Mägi.
Kehtiva Tulumaksuseaduse kohaselt kuuluvad spordikulud erisoodustuse alla, st neid käsitletakse kui töötasu eriliiki ning maksustatakse nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga.
Tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõusid, mis võimaldaks tööandjatel katta teatud ulatuses töötajate spordikulud maksuvabalt ning edendada seeläbi töötajate tervislikku eluviisi, vähendada haigestumust ja nii omakorda kulutusi ravikindlustuse eelarves, on varasemalt algatanud Riigikogu mitmete erakondade fraktsioonid, kuid senini ei ole vajalikku arvu poolthääli saadud.
Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (JCI Estonia) korraldatav kontoritöötajatele suunatud heategevusjooks Rat Race toimub tänavu juba 13. korda. Sel aastal juhitakse tähelepanu tervise väärtustamisele ja haiguste ennetamisele läbi liikuva eluviisi harrastamise, milleks tõstatatakse riigi maksupoliitika küsimus rahva tervise edendamise soodustamiseks.
Uudise leiad Postimehest  ja Delfist 

Comments (57)

Kommenteerimine on suletud.