Kuidas Tagasi Kooli algatus elulised oskused õpilasteni viib?

Alustasime sõpradega 5 aastat tagasi raamatuklubi, eesmärgiga lugeda ja arutada läbi 100 raamatut enda elus olulistel teemadel, et õppida uusi elus vajalikke oskusi. Vaadates tagasi, siis leiab sealt teemasid nagu kuidas investeerida aktsiatesse, kuidas joosta, kuidas luua arengukeskkond 0-3 aastastele, kuidas luuakse tehisintellekti, kuidas mediteerida, kuidas konflikte lahendada jpm. Paljud nendest teemadest on sellised, mida me koolis ei õppinud aga mida meil igapäevaelus vaja on. Mida Sina oma elus õppinud oled ja kas tuleksid sellest õpilastele rääkima?

Milliseid elulisi oskusi Sina õpilastele õpetaksid?

Just nende küsimusega tegeleme Tagasi Koolis iga päev. Me kutsume inimesi õpilaste ette, et tuua nendeni aktuaalsed teadmised ja elulised oskused. Kuna algatus on tegutsenud juba üle 10 aasta, siis õpetajad rohkem kui 80% Eesti koolidest teavad meid jälgida ja juba ka erinevaid teemasid küsida. 2020/2021 õppeaastal on koolidesse väga oodatud erinevad tunnid rahatarkusest, prügisorteerimisest, stressiga toimetulekust ning loomulikult oodatakse alati inimesi rääkima oma tööst. Nähtavasti on Sul juba tekkinud mõtteid, millest võiksid rääkida. Aga kui veel mitte, siis selleks, et näidata aktuaalsete teemade paljusust, oleme koondanud teemad 15 suuremasse alagruppi ja need kõlavad nii:

 • Rahatarkus, majandus, ärimaailm
 • Digiteadlikkus
 • Infotöötlus
 • Meediateadlikkus
 • Ettevõtlus ja ettevõtlikkus, juhtimine, projektijuhtimine
 • Kultuuride mitmekesisus
 • Suhtlemisoskused, kriitiline mõtlemine
 • Eneseteadlikkus, õpioskused
 • Koostööoskused 
 • Kodanikuteadlikkus 
 • Keskkonnateadlikkus 
 • Terviseteadlikkus
 • Loodusteadused
 • Tehnoloogia

Kas Sa teadsid, et õpetajad kutsuvad inimesi Tagasi Kooli andma 45minutilisi külalistunde, aga Sina saad kutsuda õpilased õppekäigule või töövarjuks?

Tagasi Kooli sünonüümiks on olnud külalistunnid, aga enam mitte ainult. Selleks, et õpilastele õppimist elulisemaks muuta, saab Tagasi Kooli kaudu kutsuda õpilased oma ettevõttesse külla ehk õppekäigule, et tutvustada oma organisatsiooni ja selle tegemisi.. Kõige põnevam on õpilaste jaoks näha erinevaid tööruume, kuulda erinevatest ametitest ja tööprotsessist. Lisaks sellele kutsume kõiki inimesi avama novembris oma kontori ka töövarjudele. Töövarjutamas hakatakse käima juba alates 7. klassist. Töövarjutamisel antakse õpilasele võimalus jälgida 4-8 h jooksul oma tööd ja küsida neile huvipakkuvad küsimusi. Õppekäigud ja töövarjutamine on hea viis ka tutvustada laiemalt ka oma eriala, töövaldkonda ja ettevõtet. 

Tagasi Kooli loob ka suuri virtuaalseid klassiruume, kuhu mahub tuhandeid õpilasi

Selleks, et viia elulised oskused kõigi õpilasteni Eestis, kasutab Tagasi Kooli YouTube otseülekannete abi. Pea 200 otseülekandes valminud e-külalistundi on näidanud, et nii saame kiiresti viia olulise info üle kogu Eesti ja ka välis Eesti koolidesse. E-külalistund on maailmas unikaalne 45 minutiline koolitunni formaat, millest 15-20 minutit toimub otseülekanne ja edasi jätkab tundi õpetaja Tagasi Kooli poolt loodud tunnikava ja õpiülesannete põhjal. Tunnid loob Tagasi Kooli selliselt, et need oleksid eakohased ehk siis tunnid algklassidele  on teistmoodi kui gümnaasiumi õpilastele. Tundide valmistamisel lähtume õpilastest ning seetõttu on tunni pealkiri alati küsimus õpilaselt: “Kuidas meisterdada ise koroona kaitsemaksi?” või “Kuidas leida oma tugevused?”. Tagasi Kooli korraldab e-külalistunde annetuste toel, mida kogume aastaringselt Ma armastan aidata annetuskeskkonnas

JCI Rat Race annab hoogu eluoskuste õppimisele koolides üle Eesti

Tagasi Kooli tiimil on väga hea meel, et sellel aastal just Tagasi Kooli annetuste saajaks välja valiti. Ma armastan aidata annetuskeskkonna statistika kohaselt annetatakse hariduse valdkonnale võrreldes laste, tervise, loomade kõrval kõige vähem ehk ca 5% kõigist annetustest. See on ühelt poolt arusaadav – Eesti haridus on nii hea. Samas, selleks et olla parim, tuleb ikka edasi tegutseda ja haridualgatustel on oma mõju uuendustele hoo andmisel. Kutsume kõiki jooksma ja muidugi külalistunde andma, õpilastele oma ettevõtteid ja tööd tutvustama. www.tagasikooli.ee 

Teibi Torm, Tagasi Kooli algatuse juht